Hoe ziet de stamboom er uit?

We hebben al enkele stukjes van Timbermont-verhalen vertelt, maar tot de stamboom zelf zijn we voorlopig nog niet gekomen. En vooraleer we al te grote verwachtingen creëren, dat zal ook vandaag nog niet het geval zijn.

We lichten wel al een tip van de sluier op. De meeste mensen kennen een stamboom als volgt: je begint bij jezelf, noteert je ouders, je grootouders,… Deze opstelling, waarbij het aantal voorouders elke generatie verdubbelt, heet een kwartierstaat. Bij het samenstellen van de stamboom Timbermont zijn we omgekeerd te werk gegaan: we zijn zover mogelijk teruggekeerd in de tijd en brengen dan van die persoon alle nakomelingen (en hun partners) in kaart. Dit heet een parenteel. Onze stamboom is dus eigenlijk het parenteel van Josephus Tibermont, geboren op 1 april 1687 in Ittre, getrouwd met Marie Anna Josepha Demarest uit Braîne-le-Chateau en gestorven op 14 april 1764 in Lembeek. Van deze man kennen we ook de naam van zijn ouders, maar daarover hebben we (nog) geen verdere informatie. Als we Josephus beschouwen als Generatie 1, dan worden er vandaag de dag kinderen geboren in generatie 10 en generatie 11.

tibermont-josephus-16870401-geboorteakte
Geboorteakte Josephus Tibermont, 1 april 1687

Van al die mensen, op dit ogenblik ongeveer 500 nakomelingen sinds de 17de eeuw, en hun eventuele partners, houden we volgende informatie bij:
– voorna(a)m(en) en naam
– plaats en datum van geboorte
– eventueel: plaats en datum van huwelijk
– eventueel: plaats en datum van overlijden
– welke kinderen, en voor die kinderen dan opnieuw bovenstaande zaken

Wanneer we in de toekomst een deel van dit parenteel publiceren, zullen we dat niet verder doen dan generatie 7 (en voor zover we zeker zijn dat de betrokkenen reeds zijn overleden).

De informatie die we nu al hebben, komt voor een heel groot deel uit het Rijksarchief (parochieregisters en bevolkingsregisters), uit databanken met rouwberichten van de vereniging Familiekunde Vlaanderen (of een van haar onderafdelingen), aangeleverd (mondeling of schriftelijk) door nog levende nakomelingen en deels overgenomen uit op het net gepubliceerde stamboven van andere mensen.

Er is nog heel veel informatie waarover we niet beschikken of die ons nog niet werd bevestigd door nabestaanden of documenten. Zo willen we zelf alle informatie die uit een stamboom komt die online te vinden is, ook altijd zelf controleren op juistheid. Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom. Wie beschikt over nuttige documenten (geboortekaartjes, doodsbrieven, rouwkaartjes,…) en die graag aan ons wil bezorgen kan dat via stamboom.timbermont@gmail.com.

Timbermont vs. Timbremont

Bij ons onderzoek naar de familie Timbermont, baseren we ons op de schrijfwijze van vandaag: TIMBERMONT. Al snel bleek er een variant te bestaan, nl. TIMBREMONT. Bij aanvang van ons onderzoek was er een vermoeden dat deze twee takken ergens zouden samenkomen, al wisten we niet zeker of dat binnen de door ons onderzocht stam zou zijn. De schrijfwijze van de naam is door de eeuwen wel wat veranderd.

De naam van onze stamvader (Joannes Josephus – geboren in Lembeek op 20 augustus 1727) is op zijn geboorteakte TIBERMON, op zijn huwelijksakte (Denderwindeke, 6 juni 1762) is het TIBERMONT en bij zijn overlijden (Denderwindeke, 13 februari 1788) is het TIBBERMONT. Aangezien het pas in 1795 was dat de Fransen de naamregistratie in het burgerlijk wetboek hebben ingevoerd, komt alle informatie van daarvoor uit parochieregisters. De schrijfwijze van een naam is dan bijna per definitie een lokale interpretatie. Soms wordt een naam ook (foutief) overgenomen uit andere documenten, (foutief) overgeschreven in registers,… Bij gebrek aan standaardtaal, is het niet zo moeilijk om snel verschillende schrijfwijzen voor dezelfde naam terug te vinden. Zo vinden we ook een verschillende schrijfwijze voor de familienaam van broers en zussen! Hoewel de registratie door de Fransen daar eenvormigheid in moest brengen, zien we dat dat in de praktijk niet (meteen) is gelukt. Het duurt tot voorbij 1830 vooraleer in Denderwindeke de naam consequent als TIMBERMONT wordt geschreven.

Onze stamvader krijgt zelf acht kinderen. In de lijn van de oudste zoon sterft de naam al snel uit. Hij heeft immers enkel dochters of zonen zonder kinderen. Zijn tweede zoon geeft de naam wel door, maar hij is meteen ook de enige. De volgende zes kinderen in het gezin zijn immers meisjes, met nauwelijks nakomelingen (en al zeker met een andere naam). Er zijn nog twee zonen, maar behalve een geboorte hebben we daar voorlopig nog geen enkel spoor van gevonden (geen huwelijken, geen kinderen, geen overlijdens).

De tweede zoon (Joannes Franciscus Tibermont – 3 augustus 1765 / 30 januari 1813) heeft vijf kinderen. Het oudste kind, een meisje, overlijdt al na 13 dagen. Daarna volgen er vier broers: Jacobus, Franciscus, Policarpus en Constantinus. Franciscus krijgt twee dochters, die echter beide jong en ongehuwd sterven. Constantinus heeft geen kinderen en wordt zelf nauwelijks 30 jaar oud. Enkel Jacobus en Policarpus geven de naam door. Bij hun geboorte wordt hun naam overigens bij allebei als TIMBREMONT geschreven.

Jacobus blijft in Denderwindeke op de ouderlijke boerderij. Policarpus daarentegen verhuist aan het einde van de jaren 1840 van Denderwindeke naar Ninove. Tussen 1845 en 1850 kende Vlaanderen een periode van grote hongersnood. De mislukte aardappeloogsten zijn bekend uit Ierland (met de emigratie naar de Verenigde Staten als gevolg) maar ook elders in Europa hadden de aardappelen last van een tot dan toe onbekende schimmel, die op korte tijd een hele oogst kon doen rotten in de grond. Zo ook in Vlaanderen. De hongersnood dreef veel mensen richting de steden. Wellicht was dat ook het geval voor Policarpus en zijn gezin. Hij verkoopt zijn hebben en houden in Denderwindeke en duikt daarna opnieuw op in Ninove.

En met deze verhuis wordt ook de naamsplitsing definitief. De zoon van Jacobus heet TIMBERMONT, zoals ook al zijn kinderen heten. De afstamming van Policarpus wordt in Ninove de tak van TIMBREMONT. Ben je dus een Timbermont, dan stam je af van Jacobus. Wordt je naam geschreven als Timbremont, dan stam je af van Policarpus!

En in de marge nog even iets anders over Policarpus: zijn naam werd nog altijd mondeling overgeleverd in de bijnamen van zijn nageslacht: zo was Paul van … van … van Pie carpes een achterkleinzoon van Policarpus. Alleen was het niet meteen duidelijk wie nu eigenlijk die Pie carpes was. Tot nu ;-).

Zo, nu heeft iedereen weer wat te vertellen tijdens de komende feesten! Allemaal een fijn eindejaar en wij bereiden een volgende stukje voor, in januari.

 

 

 

Gevallen voor het vaderland… (deel 1)

Op 11 november 1918, om 11.00 uur ’s ochtends, ging de wapenstilstand in, die het einde van de eerste wereldoorlog betekende. Tot op heden is dit in ons land een feestdag waarop de gesneuvelden en slachtoffers van de eerste wereldoorlog worden herdacht. En dat waren er nogal wat. In het Belgian War Dead Register bevinden zich 49072 gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog. En één daarvan is Jan Francis Timbermont uit Denderwindeke.

timbermont-jan-francis-frontfoto-portret-recto-webJan Francis Timbermont wordt geboren op 21 mei 1893 in Denderwindeke. Hij is de oudste zoon van Pieter Raymondus Timbermont en Olivia (Olieva) Turf. Op het moment dat de oorlog in de zomer van 1914 uitbreekt, is hij 21 jaar. Het gezin telt op dat ogenblik vijf kinderen: Jan Francis (1893), Maria Francisca (1896), Vital Odilon (1898), Désiré Richard (1903) en Frans (1913). In 1904 werd ook Louis Valere geboren, maar die overleed op jonge leeftijd in 1909. Jan Francis werd ook dooppeter van zijn jongste broer Frans.

Jan Francis overleefde de oorlog niet. Hij sneuvelde aan de IJzer, op 22 juli 1917. Hij was op dat moment wachtmeester in het eerste regiment artillerie. Een van de familieverhalen luidt dat hij werd getroffen door ‘friendly fire’, dus door de eigen troepen. Of dit berust op waarheid of niet, valt onmogelijk te achterhalen.

De officiële doodsoorzaak, terug te vinden in zijn militair dossier, spreekt in elk geval over ‘Mort à l’hôpital de Beveren s/Yser, le 22 Juillet 1917 par suite de blessures reçues à l’ennemi’. Verder is er nog sprake van een schedelbreuk en doorgesneden aders van het linkerbeen door een scherf in het linkerdijbeen. Hij is in het hospitaal aan zijn verwondingen bezweken. We komen later nog terug op zijn periode aan het front, en op de gebeurtenissen die plaatsvonden op 22 juli 1917.

Aanvankelijk werd Jan Francis begraven in Beveren a/d IJzer, waar het militair hospitaal stond waar hij is overleden. Pas na de oorlog, in augustus 1924, werd hij herbegraven op het militair kerkhof in De Panne. Daar is zijn graf nu nog steeds te vinden. Volgens onze enthousiaste gids in het documentatiecentrum in het legermuseum in Brussel, werd na de oorlog aan de nabestaanden van de gesneuvelde soldaten gevraagd of de overledene moest worden herbegraven in zijn eigen gemeente, of op een militair kerkhof. De familie Timbermont koos voor dat laatste. Het kerkhof waar Jan Francis begraven ligt, kan je terugvinden in De Panne, Kerkstraat 67. Nog een tip voor wie zelf zijn graf wil bezoeken: bij ons laatste bezoek vonden we zijn naam niet terug in het gravenregister aan de ingang van het kerkhof. Hij ligt er wel degelijk begraven!

Is er in Denderwindeke dan geen enkel spoor van hem terug te vinden? Toch wel. Links naast de ingang van de kerk is er een herdenkingmonument voor gesneuvelde soldaten. Daar wordt zijn naam, samen met de plaats en datum van overlijden, wel vermeld.

timbermont-jan-francis-19170722-foto-graf-militair-kerkhof-de-panne__kleiner